MENETELMÄKORTTI
16.7.2012
 

FONTECOAT EP 50 - MENETELMÄ 1 - Vesiohenteinen epoksimaali metallirakenteille

Profe - Metalli

Vesiohenteinen Fontecoat EP 50 -menetelmät soveltuvat mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisten teräspintojen maalaukseen sisällä ja ulkona. Koska maali on vesiohenteinen, sen käyttö ei aiheuta liuotinainehaittoja maalaustilassa.

Käyttökohteet:
Teräspinnat sisätiloissa ja puhtaassa maaseutuilmastossa, esim. runko- ja tukirakenteet.

Alustat:
Teräs

Huoltoväli:
5...15 vuotta

Nimelliskuivakalvonpaksuus:
100 µm

Maaliyhdistelmän merkintä:
TF27-EP100/1-FeSa2½

Tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat järjestelmälehdessä TF27 ja tuoteselosteessa.

Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Vesiohenteinen kaksikomponenttinen epoksimaali 2,8 - 4,7 m²/l

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.