MENETELMÄKORTTI
16.7.2012
 

FONTECOAT EP 50 - MENETELMÄ 2 - Vesiohenteinen epoksimaali metallirakenteille

Profe - Metalli

Vesiohenteiset Fontecoat EP 50 -menetelmät soveltuvat mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisten teräspintojen maalaukseen. Koska maali on vesiohenteinen, sen käyttö ei aiheuta liuotinainehaittoja maalaustilassa.

Käyttökohteet:
Prosessiteollisuuden teräsrakenteet, koneet ja laitteet voimakkaissa roiske- ja pölyrasituksissa sekä mekaanisissa rasituksissa.

Alustat:
Teräs

Huoltoväli:
Rasitusluokassa C3 yli 15 vuotta, rasitusluokassa C4 5…15 vuotta.

Nimelliskuivakalvonpaksuus:
240 µm

Maaliyhdistelmän merkintä:
TF27-EP240/3-FeSa2½

Tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat järjestelmälehdessä TF27 ja tuoteselosteessa.

Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Vesiohenteinen kaksikomponenttinen epoksimaali 3,5 - 5,9 m²/l
2. Vesiohenteinen kaksikomponenttinen epoksimaali 3,5 - 5,9 m²/l
3. Vesiohenteinen kaksikomponenttinen epoksimaali 3,5 - 5,9 m²/l

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.