MENETELMÄKORTTI
29.1.2013
 

FONTECRYL SC 50 - MENETELMÄ 1 - Vesiohenteinen akryyliyhdistelmä metallirakenteille

Profe - Metalli

Fontecryl SC 50 –vesiohenteista akryyliyhdistelmää käytetään teräspintojen maalaukseen kohteissa, joihin halutaan ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Käyttökohteet:
Erityisesti yksikerrosmaalaukseen teräsrakenteissa sisä- ja ulkotiloissa.

Alustat:
Teräs

Huoltoväli:
Rasitusluokassa C3 2…5 vuotta.

Nimelliskuivakalvonpaksuus:
160 µm

Maaliyhdistelmän merkintä:
TF37- AY160/2-FeSa2½

Tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat järjestelmälehdessä TF37 ja tuoteselosteessa.

Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Vesiohenteinen yksikerrosmaali metallipinnoille 5 m²/l

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.