MENETELMÄKORTTI
3.12.2012
 

SILKO -TIEL 4.9 - MENETELMÄ 1 - Epoksipolyuretaaniyhdistelmä terässilloille

Profe - Metalli

TIEL4.9 TEMABOND ST 200 - TEMACOAT GPL-S MIO - TEMADUR 50 - epoksipolyuretaaniyhdistelmä soveltuu voimakkaassa ilmastorasituksessa olevien vaikeasti puhdistettavien teräspintojen korjaus- ja huoltomaalaukseen. Pohjamaalina käytettävä Temabond ST 200 epoksimaali muodostaa alumiinipigmentoinnin ansiosta erittäin tiiviin, kulutusta ja kemikaaleja kestävän kalvon. Maalilla on hyvä tarttuvuus mekaanisin esikäsittelymenetelmin puhdistettuihin pintoihin. Temadur 50 polyuretaanimaali muodostaa hyvin kiiltonsa ja värisävynsä säilyttävän sekä helposti puhdistettavan pinnan. Yhdistelmä soveltuu parhaiten kenttämaalaukseen.

Käyttökohteet:
Erityisrasitus, korkeat ulkonäkövaatimukset.
Kun teräksen pinnan laatu on C - D, SFS-ISO 8501-1.
Korjausmaalaus.

Alustat: Teräs

Huoltoväli:
Rasitusluokassa C5 15 vuotta.

Nimelliskuivakalvonpaksuus:
250 µm

Maaliyhdistelmän merkintä:
TP29-EPPUR250/3-FeSa2½

Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Kaksikomponenttinen epoksipinnoite 8,0 m²/l
2. Kaksikomponenttinen epoksimaali 6,0 m²/l
3. Kaksikomponenttinen polyuretaanimaali 11,2 m²/l

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet tuoteselosteissa

Tuotteiden menekkiin vaikuttaa alustan ominaisuudet ja työskentely olosuhteet.