MENETELMÄKORTTI
16.7.2012
 

TEMABOND ST 300 - MENETELMÄ 1 - Epoksiyhdistelmä metallirakenteiden huoltomaalaukseen

Profe - Metalli

Temabond ST 300 -epoksimaalia käytetään teräspintojen maalaukseen kohteissa, joissa ei ole mahdollista suihkupuhdistaa maalattavaa rakennetta ennen maalausta. Temabond ST 300 muodostaa tiiviin, kulutusta ja kemikaaleja kestävän kalvon. Temabond ST300:lla voidaan maalata myös vanhan alkydipinnan päälle.

Käyttökohteet:
Teräspinnat sisätiloissa, esim. runko- ja tukirakenteet

Alustat:
Teräs

Huoltoväli:
Rasitusluokassa C2 yli 5…15 vuotta.

Nimelliskuivakalvonpaksuus:
100 µm

Maaliyhdistelmän merkintä:
TE56-EP100/1-FeSt2

Tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat järjestelmälehdessä TE56 ja tuoteselosteessa.

Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Niukkaliuotteinen kaksikomponenttinen epoksimaali 4,8 - 8 m²/l

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.