MENETELMÄKORTTI
20.12.2012
 

TEMABOND ST 300 - TEMADUR 50 - MENETELMÄ 1 - Epoksipolyuretaaniyhdistelmä metallirakenteiden huoltomaalaukseen

Profe - Metalli

Temabond ST 300 - TEMADUR 50 -epoksipolyuretaaniyhdistelmää käytetään teräspintojen maalaukseen kohteissa, joissa ei ole mahdollista suihkupuhdistaa maalattavaa rakennetta ennen maalausta. Temabond ST 300:lla voidaan maalata myös vanhan alkydipinnan päälle. Temadur 50 polyuretaanimaali muodostaa hyvin kiiltonsa ja värisävynsä säilyttävän liituamattoman pinnan.

Käyttökohteet:
Teräspinnat sisätiloissa sekä kaupunki- ja teollisuusilmastossa, esim. runko- ja tukirakenteet

Alustat:
Teräs

Huoltoväli:
Rasitusluokassa C3 yli 15 vuotta, rasitusluokassa C4 5…15 vuotta.

Nimelliskuivakalvonpaksuus:
240 µm

Maaliyhdistelmän merkintä:
TP124-EPPUR240/3-FeSt2½

Tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat järjestelmälehdessä TP124 ja tuoteselosteessa.

Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Niukkaliuotteinen kaksikomponenttinen epoksimaali 8 m²/l
2. Niukkaliuotteinen kaksikomponenttinen epoksimaali 8 m²/l
3. Kaksikomponenttinen polyuretaanipintamaali 14 m²/l

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.