MENETELMÄKORTTI
10.2.2014
(entinen pvm. 10.10.2011)
 

FINNGARD –BETONIN MAALAUS 3 - Betonirakenteen maalaus silikonihartsimaalilla

Profe - Betoni

Betonipinnan maalaus vettä hylkivällä ja hyvin vesihöyryä läpäisevällä silikonihartsimaalilla.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
41501

BETONIN MAALAUS
M1
Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Vesiohenteinen silikonihartsimaali 0,15 -0,25 l/m²
2. Vesiohenteinen silikonihartsimaali 0,15 -0,25 l/m²

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ja ominaisuudet tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.