MENETELMÄKORTTI
10.2.2014
(entinen pvm. 10.10.2011)
 

FINNGARD –BETONIN MAALAUS 5 - Betonirakenteen maalaus puhtaana pysyvällä maalilla

Profe - Betoni

Betonipinnanpohjustus hydrosolipohjusteella. Maalaus nanoteknologiaan perustuvalla hydrofiilisellä puhtaana pysyvällä maalilla.

BETONIN MAALAUS POHJUSTE JA 2 KERROSTA
Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Vesiohenteinen, nanokokoluokan akrylaattihydrosoliin perustuva pohjusteaine 0,125 -0,25 l/m²
2. Vesiohenteinen, puhtaana pysyvä, nanoteknologiaan perustuva maali 0,15 -0,25 l/m²
3. Vesiohenteinen, puhtaana pysyvä, nanoteknologiaan perustuva maali 0,15 -0,25 l/m²

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ja ominaisuudet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.