MENETELMÄKORTTI
10.10.2011
 

TEMAFLOOR PINTAKARKAISUMENETELMÄ 1 - Pintakarkaisu fluatointiaineella betonilattioille

Profe - Betoni

Kulutuskestoa lisäävä piifluoridikäsittely uudis- ja korjausrakentamiseen. Käsittely ei muuta alustan ulkonäköä.

Ei kalvonmuodostusta, tuote imeytetään alustaan.

Käyttökohteita:
Varasto- ja logistiikkatilat parkkihallit, yms.

RAKENNEKUVA BETONISISALATTIA 2X IMPREGNOINTI
Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Kiteinen, veteen sekoitettava pintakyllästysaine 0,05 kg/m2
2. Kiteinen, veteen sekoitettava pintakyllästysaine 0,1 kg/m2

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.