MENETELMÄKORTTI
7.10.2011
(entinen pvm. 3.10.2011)
 

VALTTI AKVACOLOR -KUULLOTEMENETELMÄ 1 - Vesiohenteinen kuullote

Profe - Puu

Kuultava, vesiohenteinen kalvoa muodostamaton kuullotekäsittely puupinnoille

Alustat:
Sahatut ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, hirsipinnat

Käyttökohteet:
Puujulkisivut, aidat, yms. puurakenteet

Huoltoväli:
2…5 vuotta

Kiiltoaste:
ei määriteltävissä

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
48101

RAKENNEKUVAT PUUSEINA KUULTAVA POHJUSTE JA 2 KERROSTA
Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. TAI Öljypitoinen liuotinohenteinen pohjustuspuunsuoja

Luonnonöljypohjainen vesiohenteinen pohjustuspuunsuoja
0,2-0,25 l/m²

0,25 l/m²
2. Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen kuullote 0,08-0,25 l/m²
3. Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen kuullote 0,08-0,25 l/m²

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa