MENETELMÄKORTTI
5.12.2012
 

VALTTI AKVACOLOR -KUULLOTEMENETELMÄ 2 - Vesiohenteinen kuullote teollisesti kuullotetulle puulle

Profe - Puu

Kuultava, vesiohenteinen kalvoa muodostamaton kuullotekäsittely puupinnoille

Alustat:
Sahatut ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, hirsipinnat

Käyttökohteet:
Puujulkisivut, aidat, yms. puurakenteet

Huoltoväli:
2…5 vuotta

Kiiltoaste:
Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
48103

RAKENNEKUVAT PUUSEINA KUULTAVA POHJUSTE JA 2 KERROSTA
Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1.
Pinjacolor*
Vesiohenteinen kuullote teolliseen levitykseen 0,07-0,10 l/m²
2.
Pinjacolor*
TAI
Vesiohenteinen kuullote teolliseen levitykseen

Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen kuullote
0,07-0,10 l/m²

0,08-0,25 l/m²
3. Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen kuullote 0,08-0,25 l/m²

Huomioitavaa

*Teollisesti kahteen kertaan Pinjacolorilla käsitelty puutavara on sellaisenaan säänkestävää ja voidaan asentaa suoraan piilokiinnityksellä


Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.


Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa