MENETELMÄKORTTI
10.10.2011
 

VALTTI COLOR –KUULLOTEMENETELMÄ 1 - Liuoteohenteinen kalvoamuodostamaton kuullote

Profe - Puu

Kuultava, kalvoamuodostamaton liuotinohenteinen käsittely puupinnoille.

Alustat:
Sahatut- ja höylätyt puupinnat, hirsipinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, puulevyt

Käyttökohteet:
Ulkoseinät, aidat, yms. puurakenteet

Huoltoväli:
2… 5 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
49101

RAKENNEKUVAT PUUSEINA KUULTAVA POHJUSTE JA 2 KERROSTA
Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. TAI Öljypitoinen liuotinohenteinen pohjustuspuunsuoja

Luonnonöljypohjainen vesiohenteinen pohjustuspuunsuoja
0,2-0,25 l/m²

0,25 l/m²
2. Öljypohjainen kuullote 0,08-0,25 l/m²
3. Öljypohjainen kuullote 0,08-0,25 l/m²

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa