MENETELMÄKORTTI
3.6.2019
 

PRESTO –TASOITUSMENETELMÄ 2 - Valmistasoitemenetelmä karkeille seinä- ja kattopinnoille.

Profe - Geneerinen

Alustat:
Erityisesti karkeat betoni- ja rappauspinnat

YLITASOITUS 2
DEMOKOKO M1 rakennusmateriaalin päästöluokka
Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Vesiohenteinen täyttötasoite (Täyttökyky max 30 mm)
2. Vesiohenteinen kevyttasoite (Täyttökyky max 6 mm)

Huomioitavaa

Päällemaalaukseen soveltuvia menetelmiä:
Ässä 1, 2 / Nova 1, 2, 3 / Siro 1, 2, 3 / Luja maalausmenetelmä 1

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.