MENETELMÄKORTTI
3.12.2012
 

SILKO -TIEL 4.10 - MENETELMÄ 1 - Epoksipolyuretaaniyhdistelmä terässilloille

Profe - Metalli

TIEL4.10 TEMABOND ST 300 - TEMADUR 50 - epoksipolyuretaaniyhdistelmä soveltuu voimakkaassa ilmastorasituksessa olevien vaikeasti puhdistettavien teräspintojen korjaus- ja huoltomaalaukseen. Pohjamaalina käytettävä Temabond ST 300 epoksimaali muodostaa erittäin tiiviin, kulutusta ja kemikaaleja kestävän kalvon. Maalilla on hyvä tarttuvuus mekaanisin esikäsittelymenetelmin puhdistettuihin pintoihin. Yhdistelmä soveltuu parhaiten kenttämaalaukseen.

Käyttökohteet:
Erityisrasitus, korkeat ulkonäkövaatimukset.
Kun teräksen pinnan laatu on A - C, SFS-ISO 8501-1.
Korjausmaalaus.

Alustat:
Teräs

Huoltoväli:
Rasitusluokassa C5 15 vuotta.

Nimelliskuivakalvonpaksuus:
250 µm

Maaliyhdistelmän merkintä:
TP27-EPPUR250/2-FeSa2½

Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Kaksikomponenttinen epoksipinnoite 4,0 m²/l
2. Kaksikomponenttinen polyuretaanimaali 11,2 m²/l

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet tuoteselosteissa

Tuotteiden menekkiin vaikuttaa alustan ominaisuudet ja työskentely olosuhteet.