MENETELMÄKORTTI
3.12.2012
 

SILKO -TIEL 4.9 - MENETELMÄ 2 - Epoksipolyuretaaniyhdistelmä terässilloille

Profe - Metalli

TIEL4.9 TEMABOND WG 200 - TEMADUR 50 - epoksipolyuretaaniyhdistelmä soveltuu voimakkaassa ilmastorasituksessa olevien vaikeasti puhdistettavien teräspintojen korjaus- ja huoltomaalaukseen. Pohjamaalina käytettävä Temabond WG 200 epoksimaali muodostaa alumiinipigmentoinnin ansiosta erittäin tiiviin, kulutusta ja kemikaaleja kestävän kalvon. Maalilla on hyvä tarttuvuus mekaanisin esikäsittelymenetelmin puhdistettuihin pintoihin. Yhdistelmä soveltuu parhaiten kenttämaalaukseen.

Käyttökohteet:
Erityisrasitus, korkeat ulkonäkövaatimukset.
Kun teräksen pinnan laatu on C - D, SFS-ISO 8501-1.
Korjausmaalausjärjestelmä kylmiin olosuhteisiin.

Alustat:
Teräs

Huoltoväli:
Rasitusluokassa C5 15 vuotta.

Nimelliskuivakalvonpaksuus:
250 µm

Maaliyhdistelmän merkintä:
TP68-EPPUR250/3-FeSa2½

Vaihe Tuote Tyyppi Menekki
1. Kaksikomponenttinen epoksipinnoite 8,0 m²/l
2. Kaksikomponenttinen epoksipinnoite 8,0 m²/l
3. Kaksikomponenttinen polyuretaanimaali 11,0 m²/l

Huomioitavaa

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet tuoteselosteissa

Tuotteiden menekkiin vaikuttaa alustan ominaisuudet ja työskentely olosuhteet.